Rannerud: En rädsla från svenska politiken

Tjänstemän och politiker från Sametinget hade i veckan möte med näringsdepartementet för att diskutera riksdagens tilläggsdirektiv till renmarkskommittén. – Det kändes som en rädsla från svenska politiken, säger Jan Rannerud. Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/artikel/rannerud-en-radsla-fran-svenska-politiken

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

LÖRDAG 11 – SÖNDAG 12 JUNI 2022 I JULEVU – LULEÅ PÅ QUALITY HOTEL ANMÄLAN till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon:070–6217569 Senast torsdag 26 maj, för anmälan om deltagande vid konferens och behov av logi. För anmälan om deltagande enbart vid årsmötet med stadgeenliga ärenden som hålls söndag 12 juni, kan anmälan lämnas senast …

Sametinget: Generationsväxlingen är nyckeln”

Jan Rannerud, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, hyllar de yngres vilja att kämpa vidare inom renskötseln. Trots att mycket går emot branschen. – Det är glädjande att det ändå finns en stark framtidstro bland de yngre, säger han. Läs mer på SVTs webbplats: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/sametinget-generationsvaxlingen-ar-nyckeln

Vuovdegas inlägg partipolitisk debatt plenum #90 Staare

ANFÖRANDE AV STEFAN MIKAELSSON, VUOVDEGA, UNDER §5 SAMISK ALLMÄNPOLITISK DEBATT VID DET 90.E PLENUM I STAARE 23.2.2022. INGA VINSTER I SÁPMI. Det finns många riksdagsledamöter som agerar för det som ryms under devisen ”Inga vinster i välfärden”. Ett av de större riksdagspartierna skriver bland annat detta på sin webbplats: ”Vinstjakten …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna. Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken i allmänhet bemötta på ojämlikt sätt och detta gäller särskilt för kvinnor och flickor. Trots att urfolken bor runt om på jorden och i olika länder, så är …

Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke

Och med en helgfrid under jul & nyårshelgerna för de arktiska urfolken mitt under den långa polarnatten och under månen och stjärnorna, och för oss och våra kulturers fortlevnad.  God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas oss alla ..  Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega. Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke!Buorre …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #89 GIRON 2021.

Det åttionionde plenumet skulle denna gång avhållas i Giron. Gruvstaden huserade plenumsmöte för 11.e gången. Kommunstyrelsens ordförande lyste dock med sin frånvaro under såväl förhandlingar som galamiddag. Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst erhöll en tuff …

Stivrračoahkkin 27-30 september 2021.

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9.                  Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i …

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 24 oktober klockan 18.00-20.00. För att kunna delta måsta man anmäla sitt intresse via epost till stefan.mikaelsson@biegga.com Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av e-post enligt GDPR.  Det som kommer att …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM 88 I LIKSJOE 2021

Det åttonde konstituerande plenumet skulle denna gång avhållas i Lycksele. Vuovdega reste till plenumsorten redan på lördag, dvs en dag före det kallelsen stipulerat. Det visade sig sedermera att dessa extra timmar väl behövdes. Och det var endast de som var kallade av Sametingets ordförande och Sametingets kansli som fick närvara. …

Rapport från konstituerande plenum

Styrelsemöte i Arvidsjaur 21 augustiMötet skedde en vecka senare än mötet vi kallar ”Arvidsjauröverenskommelsen” Detta möte behandlade det erbjudande Vuovdega fick utifrån den fördelningsnyckel som användes och tillsammans med Samerna då vi hade en samverkan. Dessa två möten pekade i en riktning mot ett samarbete med Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega/Samerna vilket vi …

Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse

På bilden ser ni Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse. Från vänster: Jennie Granberg (ledamot), Stefan Mikaelsson (ordförande), Jan Rannerud (vice-ordförande), Lars Stenberg (ersättare), Elle Eriksson (ledamot) och Michael Eriksson (ersättare). På bilden saknas Martin Lundgren (ledamot).

ÅRSMÖTE 2021-07-31

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 28:a årsmöte! Datum: lördagen den 31 juli 2021Tid: kl. 13:00Plats: Digitalt Förslag till dagordning§ 1 Öppnande av årsmöte§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare§ 4 Fråga om mötets utlysande§ 5 Fastställande av röstlängd§ 6 …

Vill du veta mer . . .

. . . Då ska du klicka på respektive flik eller på rubrikerna nedan. Där finns mer att läsa om vad Vuovdega-Skogssamerna står för. Valprogram Presentation av kandidater, vallista 1 Presentation av kandidater, vallista 2 Rennäring Näringar Ungdomar Kultur Idrott Hälsa Klimat Demokrati – Sametinget Rätt att rösta . . …

Kandidat nr 1-1 // Jan Rannerud

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Hej på er alla, mitt namn är Jan Rannerud och jag bor tillsammans med familjen i Storsele utanför Malå. Jag har levt med renarna så gott som hela mitt liv, med undantag av 6 år i anställning hos Boliden …

Kandidat nr 1-2 // Jennie Granberg

⭐Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Jennie Granberg och mig hittar ni i en liten by utanför Arvidsjaur som heter Pjesker. Mina samiska rötter hittar ni i Malå men numera har jag mina renar i Östra Kikkejaur Sameby. Idrotten har alltid varit en stor del …

Kandidat nr 2-1 // Helena Dådring

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Helena Dådring och är född i Gällivare. Kärleken förde mig till Ljungbyhed där jag bor sedan snart 25 år tillbaka. I takt med att barnen blivit vuxna har hemlängtan vuxit och inom kort kommer mer tid tillbringas i …

Kandidat nr 2-2 / Martin Lundgren

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Martin Lundgren och är renskötare i Östra Kikkejaur sameby. Jag bor i Arvidsjaur med min familj.  ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Renskötselns bevarande, att våra barn ska ha möjlighet att fortsätta bedriva renskötsel. Skogsbruket ska …