INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2022

Denna dag är en symboliskt viktig dag för världens kvinnor och då även för urfolkskvinnorna. Utsatta i de dominerande samhällena blir urfolken i allmänhet bemötta på ojämlikt sätt och detta gäller särskilt för kvinnor och flickor. Trots att urfolken bor runt om på jorden och i olika länder, så är …

Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke

Och med en helgfrid under jul & nyårshelgerna för de arktiska urfolken mitt under den långa polarnatten och under månen och stjärnorna, och för oss och våra kulturers fortlevnad.  God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas oss alla ..  Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega. Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke!Buorre …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #89 GIRON 2021.

Det åttionionde plenumet skulle denna gång avhållas i Giron. Gruvstaden huserade plenumsmöte för 11.e gången. Kommunstyrelsens ordförande lyste dock med sin frånvaro under såväl förhandlingar som galamiddag. Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst erhöll en tuff …

Stivrračoahkkin 27-30 september 2021.

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9.                  Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i …

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 24 oktober klockan 18.00-20.00. För att kunna delta måsta man anmäla sitt intresse via epost till stefan.mikaelsson@biegga.com Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av e-post enligt GDPR.  Det som kommer att …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM 88 I LIKSJOE 2021

Det åttonde konstituerande plenumet skulle denna gång avhållas i Lycksele. Vuovdega reste till plenumsorten redan på lördag, dvs en dag före det kallelsen stipulerat. Det visade sig sedermera att dessa extra timmar väl behövdes. Och det var endast de som var kallade av Sametingets ordförande och Sametingets kansli som fick närvara. …

Rapport från konstituerande plenum

Styrelsemöte i Arvidsjaur 21 augustiMötet skedde en vecka senare än mötet vi kallar ”Arvidsjauröverenskommelsen” Detta möte behandlade det erbjudande Vuovdega fick utifrån den fördelningsnyckel som användes och tillsammans med Samerna då vi hade en samverkan. Dessa två möten pekade i en riktning mot ett samarbete med Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega/Samerna vilket vi …

Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse

På bilden ser ni Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse. Från vänster: Jennie Granberg (ledamot), Stefan Mikaelsson (ordförande), Jan Rannerud (vice-ordförande), Lars Stenberg (ersättare), Elle Eriksson (ledamot) och Michael Eriksson (ersättare). På bilden saknas Martin Lundgren (ledamot).

ÅRSMÖTE 2021-07-31

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 28:a årsmöte! Datum: lördagen den 31 juli 2021Tid: kl. 13:00Plats: Digitalt Förslag till dagordning§ 1 Öppnande av årsmöte§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare§ 4 Fråga om mötets utlysande§ 5 Fastställande av röstlängd§ 6 …

Vill du veta mer . . .

. . . Då ska du klicka på respektive flik eller på rubrikerna nedan. Där finns mer att läsa om vad Vuovdega-Skogssamerna står för. Valprogram Presentation av kandidater, vallista 1 Presentation av kandidater, vallista 2 Rennäring Näringar Ungdomar Kultur Idrott Hälsa Klimat Demokrati – Sametinget Rätt att rösta . . …

Kandidat nr 1-1 // Jan Rannerud

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Hej på er alla, mitt namn är Jan Rannerud och jag bor tillsammans med familjen i Storsele utanför Malå. Jag har levt med renarna så gott som hela mitt liv, med undantag av 6 år i anställning hos Boliden …

Kandidat nr 1-2 // Jennie Granberg

⭐Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Jennie Granberg och mig hittar ni i en liten by utanför Arvidsjaur som heter Pjesker. Mina samiska rötter hittar ni i Malå men numera har jag mina renar i Östra Kikkejaur Sameby. Idrotten har alltid varit en stor del …

Kandidat nr 2-1 // Helena Dådring

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Helena Dådring och är född i Gällivare. Kärleken förde mig till Ljungbyhed där jag bor sedan snart 25 år tillbaka. I takt med att barnen blivit vuxna har hemlängtan vuxit och inom kort kommer mer tid tillbringas i …

Kandidat nr 2-2 / Martin Lundgren

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Martin Lundgren och är renskötare i Östra Kikkejaur sameby. Jag bor i Arvidsjaur med min familj.  ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Renskötselns bevarande, att våra barn ska ha möjlighet att fortsätta bedriva renskötsel. Skogsbruket ska …

Kandidat nr 3-1 // Michael Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Mitt namn är Michael Eriksson och jag bor i Forsträskhed (Bodens kommun). Jag och min familj/släkt bedriver renskötsel inom Gällivare Skogssameby, och vi är den s.k. Flakabergsgruppen som inom samebyn verkar närmast kusten. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste …

Kandidat nr 3-2 // Linda Thelin

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Linda Thelin (född Öberg), uppväxt i Arvidsjaur tillhörande Mausjaur sameby men är numera gift och bor med min familj i Jävre i vårt egenhändigt byggda hus.  ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Jag brinner för psykisk ohälsa …

Kandidat nr 4-1 // Elle Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Mitt namn är Elle Eriksson, jag är 21 år och kommer ifrån Forsträskhed i Bodens kommun. Jag studerar till Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Mina viktigaste hjärtefrågor är renskötsel, språket och …

Kandidat nr 4-2 // Stefan Mikaelsson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Hej, jag heter Stefan Mikaelsson och bor i traditionella områden för skogssamer utefter Luleå älvdal, nämligen i Rödingsträsk. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Att Sametinget uttalar att inga vägbyggen eller kalhyggen tillåts på kvarvarande renbetesmarker. Att Sametinget uttalar att …