Currently browsing category

Möte

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega 

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt måndagen den 18 december 2023 klockan 18:00-20:00.   För att kunna delta måste man anmäla sitt intresse via epost info@vuovdega.com eller anmäla sig per telefon: 070-2519497 och det senast dagen innan dvs senast den 17 december.   Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, …

7:e Parlamentariker-konferensen i Árviesjávrrie 2023

Den 30-31 maj 2023 så församlades folkvalda samer från de tre sametingena i Aanaar, Giron & Karasjohka. Dessa tre Sameting med parlament eller centralkansli belägna i Aanaar, Giron & Karasjohka, med mer än 30000 samer på röstlängden och med fler än 90 folkvalda parlamentariker. Idag motarbetar vi tillsammans polariseringen & …

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE              

SÖNDAGEN DEN 11 JUNI KALLAS TILL HYBRID-MÖTETid: 13:00 – 18:00 ANMÄLAN TILL: info@vuovdega.comeller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070-62117569 För anmälan om deltagande vid årsmötet med stadgeenliga ärenden söndagen den 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni. Medlem som vill delta digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall för …

FÖRSTA INTERREG AURORA PROJEKTEN GODKÄNDA

Lars Thomas Mangi, ordförande för styrkommitténs möte för delområde Sápmi hoppas få se fler ansökningar i kommande utlysningar.   Läs mer på interregaurora.eu som är på engelska: https://www.interregaurora.eu/first-interreg-aurora-projects-approved/ Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten under finansieringsperioden 2021- 2027. De två styrkommittéerna, för delområde Sápmi och delområde Aurora, har träffats den 22-23 november …

Uttalande fr. Årsmötet

I samband med Högsta Domstolens dom i Girjásmålet har rasismen som riktas mot enskilda samer åter synliggjorts. Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt till språk, kultur och näringar med traditionella uttryckssätt i Sápmi, så ökar risken att utsättas för hatbrott. Renmarkskommittens mandat & pågående utredning har ytterligare …

ORDINARIE ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR GENOMFÖRT.

Årsmöteshelgen 11-12 juni för Sametingspartiet Vuovdega förflöt i gemenskapens tecken. Lördagen inleddes med föreläsning av Bertil Marklund om Muonio som skogssameby. Vi hann även med att få kommentarer av Bertil om domen i Girjás-målet och om hans bedömning hur den påverkar rättsläget för skogssamerna. Kvällen avrundades med en middag på …

Parlamentariker-konferensen, Ánar

Lite bilder från parlamentariker-konferensen i Ánar i maj.Vart tredje år träffas ledamöterna från de tre nordiska sametingen till en gemensam konferens för att dryfta gemensamma frågor. 

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

LÖRDAG 11 – SÖNDAG 12 JUNI 2022 I JULEVU – LULEÅ PÅ QUALITY HOTEL ANMÄLAN till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon:070–6217569 Senast torsdag 26 maj, för anmälan om deltagande vid konferens och behov av logi. För anmälan om deltagande enbart vid årsmötet med stadgeenliga ärenden som hålls söndag 12 juni, kan anmälan lämnas senast …

Stivrračoahkkin 27-30 september 2021.

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9.                  Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i …

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 24 oktober klockan 18.00-20.00. För att kunna delta måsta man anmäla sitt intresse via epost till stefan.mikaelsson@biegga.com Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av e-post enligt GDPR.  Det som kommer att …

Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse

På bilden ser ni Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse. Från vänster: Jennie Granberg (ledamot), Stefan Mikaelsson (ordförande), Jan Rannerud (vice-ordförande), Lars Stenberg (ersättare), Elle Eriksson (ledamot) och Michael Eriksson (ersättare). På bilden saknas Martin Lundgren (ledamot).

ÅRSMÖTE 2021-07-31

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 28:a årsmöte! Datum: lördagen den 31 juli 2021Tid: kl. 13:00Plats: Digitalt Förslag till dagordning§ 1 Öppnande av årsmöte§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare§ 4 Fråga om mötets utlysande§ 5 Fastställande av röstlängd§ 6 …