Currently browsing category

Möte

Stivrračoahkkin 27-30 september 2021.

En kort redogörelse från Sametingets styrelsemöte i Árviesjávrrie ovan nämnda datum redovisas härmed. Det hänvisas i denna delen till styrelseprotokoll 2021:9.                  Det var första gången som styrelsen församlade sig efter veckan i Liksjoe och det fanns en hel del valärenden. Dessa redovisas nedan i de fall de berör förtroendevalda i …

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 24 oktober klockan 18.00-20.00. För att kunna delta måsta man anmäla sitt intresse via epost till stefan.mikaelsson@biegga.com Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av e-post enligt GDPR.  Det som kommer att …

Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse

På bilden ser ni Vuovdega-Skogssamernas nya styrelse. Från vänster: Jennie Granberg (ledamot), Stefan Mikaelsson (ordförande), Jan Rannerud (vice-ordförande), Lars Stenberg (ersättare), Elle Eriksson (ledamot) och Michael Eriksson (ersättare). På bilden saknas Martin Lundgren (ledamot).

ÅRSMÖTE 2021-07-31

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 28:a årsmöte! Datum: lördagen den 31 juli 2021Tid: kl. 13:00Plats: Digitalt Förslag till dagordning§ 1 Öppnande av årsmöte§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare§ 4 Fråga om mötets utlysande§ 5 Fastställande av röstlängd§ 6 …