Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke

Och med en helgfrid under jul & nyårshelgerna för de arktiska urfolken mitt under den långa polarnatten och under månen och stjärnorna, och för oss och våra kulturers fortlevnad. 

God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas oss alla .. 

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega.

Buorre Javla ja Buorre Ådå Jahke!
Buorre Jåvvlå ja Buorre Årrå Jahke!
Buorit Juovllat ja Buorre Ođđa Jahki!
Lahkoe Jåvlh jïh Buerie Orre Jaepie!
Buörrie Juvlla jah Buörrie Urra Jáhpie!
God Jul och Gott Nytt År!