Klimatstöd för renägare behövs för att hantera oförutsägbart klimat

Klicka på här för att läsa PM:et skrivet av Jan Rannerud: