Sametinget: Generationsväxlingen är nyckeln”

Jan Rannerud, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd, hyllar de yngres vilja att kämpa vidare inom renskötseln. Trots att mycket går emot branschen.

– Det är glädjande att det ändå finns en stark framtidstro bland de yngre, säger han.

Läs mer på SVTs webbplats: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/sametinget-generationsvaxlingen-ar-nyckeln