RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #91 JULEVU 2022.

Det nittiförsta plenumet skulle denna gång avhållas i Julevu. Den norrbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Elle Eriksson kunde också närvara på åhörarbänken under hela första plenumsdagen och som gäst under galamiddagen tack vare att Ungdomsrådet var anmälda.

§ 20 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Stockholm 50 plus” på sitt inlägg.
Under pågående plenum så inlämnades två olika misstroendeförklaringar. Dessa behandlades senare under §26 Valärenden.

§ 22 Uttalande om Gállok genomfördes på ett konstruktivt sätt. Man kunde med vissa tillägg till styrelsens förslag till beslut gemensamt anta detta uttalande. Se Sametingets webbsida för läsa uttalandet.

§ 23 Styrelsens verksamhetsplan redovisades och lades efter debatt till handlingarna.  

§ 24 Nordisk Samekonvention som var så genomarbetad och förhandlad mellan regeringskanslierna i de nordiska staterna och med de Arktiska Sametingena, låg nu äntligen på bordet. Trots detta kunde Sametingena gemensamt inte gå med på förslaget så plenum valde att besluta att lägga informationen till handlingarna.

§ 26:4 Valärenden och misstroendet prövades därför. Vid öppen omröstning avgavs 12 ja-röster, 17 nej-röster och 2 blanka. En majoritet i plenum valde således att avvisa detta misstroende.

Plenumsprotokollet nr 2-2022 §§16-29 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Skillehte den 25-27.10.2022. 

Avslutningsvis kan konstateras att denna info kom lite väl sent, men under försommaren fick undertecknad besöka hälsocentralen lite ofta för att få ett mindre besvär åtgärdat. Nu lagom till hösten är detta avklarat så nu kommer nog rapporterna lite oftare.  Med tillönskan om en skön september och framgång i skördearbetet.

Stefan Mikaelsson, parti-ordförande Vuovdega.