Rapport från konstituerande plenum

Styrelsemöte i Arvidsjaur 21 augusti
Mötet skedde en vecka senare än mötet vi kallar ”Arvidsjauröverenskommelsen”

Detta möte behandlade det erbjudande Vuovdega fick utifrån den fördelningsnyckel som användes och tillsammans med Samerna då vi hade en samverkan. Dessa två möten pekade i en riktning mot ett samarbete med Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega/Samerna vilket vi var tydliga med redan 16 augusti.

Lycksele lördag 28 augusti
Vi enades tidigare om att själva bekosta en extra dag för lösa eventuella frågetecken.

Under denna dag var vi hyggligt överens men Anders Kråik kunde inte komma förrän sent på kvällen på grund av andra åtaganden. Det samtalades om arbetet i styrelsen och om vissa positioner, Samerna hade då en plats i styrelsen och nämnds platser med en ordförandeplats i en nämnd. Det skulle då presenteras en slutgiltig lista men än en gång framstod det klart att samarbetet skulle fortsätta den kommande mandatperioden.

Lycksele söndag 29 augusti
Något har hänt sedan lördag. Hela bilden var omvänd och diskussionerna svängde på ett för oss negativt sätt.

Vi samverkanspartier tittade gemensamt på budet från JoF som ett alternativ vilket var i sak likvärdigt med alliansens. Rennäringsnämnden var vår men med fem ledamöter. Vårt förslag tillsammans med Samerna lämnades över till den gamla alliansen och där ingick inte Rennäringsnämnden men ett förslag på en utökning till 7 platser.

Lycksele måndag 30 augusti
Helt förändrat klimat där Vuovdega kallades till SáR och där fanns även JoF. Deras gemensamma besked var att Samerna skulle stängas ut till varje pris man namngav särskilt Anders Kråik som problemet. Vi lyssnade men kunde inte godta att vi inte fick välja våra partners.

Anders Kråik kallades sedan ensam in i SáR grupprum och fick samma besked. Vi beslutade då att ta ett samtal med JoF som vidhöll att Anders Kråik inte var välkommen, man sa att MG fört fram kravet trots att man inte skulle stödja JoF.

Min analys är att man helt enkelt räknat med att ”vår” sida skulle ha 14 mandat och JoF 14 mandat men då majoritet med stöd av MG när man lyckats sparka ut Samerna.
Saken förvärrades då man insåg att vi inte skulle delta i en omröstning mot Samerna. SáR och JoF meddelade då gemensamt med Guovssonásti att man tecknat ett avtal som avsåg att utestänga Samerna vilket krasst betydde att alla förhandlingar var över.

Vuovdega och Samerna var utestängda och med en valteknisk allians fanns möjligen en styrelseplats tillgänglig, inga nämnds platser om det yttersta inträffade.
För vår del innebar det att vi kunde ligga och vila.

Plenum öppnade och val av tillfällig valberedning skedde, därefter ajournerades plenum för dagen. Intensiva kontakter följde.

Lycksele tisdag 31 augusti
De förhandlingar som tog plats pendlade för vår del mellan strandade förhandlingar mellan den gamla alliansen, diskussioner med JoF och sedan ytterligare besked att vi inte var välkomna någonstans utan att man skulle bilda en proportionellt vald styrelse.
Vi meddelade att vi godtog detta då vi inte kunde påverka något.

Strax innan plenum startade om ville JoF föra ett samtal, man var då beredd att erbjuda oss det tidigare budet men att Samerna inte kunde vara med på annat sätt än i nämnder, alltså de fick ingen plats i styrelse eller ordförandeplats i nämnd.
För oss som parti tvingades vi att följa vårt årsmöte där kravet var att söka bästa möjliga lösning. Vi tog ett majoritets beslut i gruppen att fullfölja en förhandling med JoF.

Plenum öppnade kl. 10 med ett flertal ajourneringar.
SáR och Guovssonásti kontaktade oss sent med kort tid kvar och erbjöd en lösning som kunde generera arvoderade uppdrag för Anders Kråik men fortfarande gällde uppgörelsen med JoF.
SáR meddelade senare att partiet inte stod bakom detta och därmed föll sista möjligheten, med 14 mandat fanns inga alternativ kvar. Sannolikt väntade en mandatperiod i opposition för Samelandspartiet och Guovssonásti.
Efter ajourneringar skedde val av styrelse.
Plenum ajournerades till torsdag 2 september 15.45.

Lycksele onsdag 1 september
Invigning

Lycksele torsdag 2 september
Under den återupptagna plenumsförhandlingen valdes samtliga ledamöter till nämnderna.

Vad hände??
Min slutsats är att alla spelade ett högt spel men glömde eller struntade i att förhandla.
Varför sattes prestige före samarbete?

Varför blev mobbningen och utfrysningen av partiet Samerna i allmänhet och Anders Kråik i synnerhet den viktigaste politiska sakfrågan som alla enades bakom?
Senast jag såg nåt liknande var när alla riksdagspartier försökte frysa ut SD.
Har vi verkligen den synen på sametingspartiet Samerna?

Efter plenum tävlar vissa partier i att peka ut Vuovdega som svikare när alla i själva verket gemensamt tvingade oss ut ur förhandlingarna. JoF var riktigt snabba när de såg var vi hamnade men våra forna vänner svek.
Skamligt uppträdande från de som kallade oss vänner.

Hanteringen av Anders Kråik borde tvinga fram en lag som stoppar denna typ av diskriminering och jag känner en stor skam själv även om det inte hjälpt att Vuovdega agerat på annat sätt.
Denna hantering kommer inte att glömmas bort. Jag hoppas att väljarna förstår vad som hänt och säger ifrån till sina partier.
9000 på röstlängden och detta blev den viktigaste frågan!
Till råga på allt frågar vi var de unga tagit vägen, behöver någon undra mer?

På återhörande

Jan Rannerud