Sametingspartiet Vuovdegas styrelse uttalar följande:

Den 26-31 maj anlände en Unesco delegation (Reactive Monitoring Mission) på besök till världs- & kulturarvet Laponia, för att utreda potentiell påverkan på Laponia med anledning av Regeringens beslut om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun.  

Det område som skyddas av Unescos beslut att bruka världsarvskonventionen är gränsbestämt av svenska organ. Unesco omnämner vidare att ”området innehåller ett register över människor som varit en del av dessa ekosystem i sju tusen år”. Tanken svindlar. Den samiska kulturen och näringarna går utöver detta område, men är lika värdefulla även utanför.

Hur kan det då komma sig att våra svenska grannars politiska system via arbetarregeringen den 22 mars 2022, beslutade att bevilja en bearbetningskoncession?  Hur kan det överhuvudtaget vara lagligt? 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 25 juni 2024 redovisat beslut i mål 3893-22 att regeringens beslut om att bevilja Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 inte strider mot någon rättsregel och att regeringens beslut därför ska stå fast.

Trots att Världs och Kulturarvet Laponia är en värdefull tillgång för mänskligheten, så väljer Sverige att osynliggöra den samiska kulturen och näringarnas värdefulla innehåll och företräde jämfört med den dominerande majoritetskulturen i Svearnas och Göternas land. Och det gäller ju inte enbart inom Laponia utan överallt där dessa utövas av enskilda samer på traditionella områden och vatten.

En av de MR-instrument som Högsta Domstolen valde att nämna i Girjás-målets dom, är FN.s deklaration för urfolkens rättigheter, (UNDRIP). Denna deklaration antogs av FN-s generalförsamling den 13.9.2007 och anger kortfattat i en av grundtankarna det som är särskilt relevant & synliggörande i denna och andra liknande situationer:

”Alla doktriner, all politik och all praxis som grundar sig på eller förespråkar andra folks eller individers överlägsenhet på grund av nationellt ursprung, ras, religion, etniska eller kulturella skillnader. Är rasistisk, vetenskapligt falsk, olaglig, moraliskt förkastlig och socialt orättvis”.

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega:

Uppmanar att

–Sveriges regering omedelbart upphäver sitt kolonialistiska beslut av den 22.3.22 & agerar utifrån folkrättsliga förpliktelser för nationalstaten i enlighet med internationell lagstiftning,

 — Norrbottens Länsstyrelse, Region Norrbotten samt Gällivare & Jokkmokk kommuner redovisar sitt officiella stöd för den urgamla samiska kulturen & näringarna på traditionella områden inom Världs & Kulturarvet Laponia såväl som utanför,

Uttalar att

Vuovdega stödjer uttalandet från den 7.e parlamentarikerkonferensen, bl.a för vår rätt att använda det samiska folkets självbestämmande för att upprätta en gränsöverskridande samisk region för att skydda vår kultur, biologiska mångfald och framtid.

Sametingspartiet Vuovdegas styrelse den 27 juni 2024.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *