Parlamentariker-konferensen, Ánar

Lite bilder från parlamentariker-konferensen i Ánar i maj.
Vart tredje år träffas ledamöterna från de tre nordiska sametingen till en gemensam konferens för att dryfta gemensamma frågor. 

Silje Karine Muotka, Tuoma Aslak Juuso och Håkan Jonsson
Erik-Oscar Oscarsson, Marie Persson Njajta och Jan Rannerud