INTERNATIONELLA URFOLKSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 2022.

Generalförsamlingen i Förenta Nationerna (FN) fastställde år 1994 att den internationella urfolksdagen skulle högtidlighållas den 9 augusti varje år. Och redan året efter kunde urfolken runt om i världen göra detta.

Dagen har blivit alltmer viktig för urfolken och visar på den gemenskap som urfolken delar men även på den gemensamma självidentifikationen som föreligger.

På svensk sida av sápmi är en annan gemenskap som vi samer kan dela, nämligen att kunna delta vid valet till Sametinget. Ingen av de anmälda på röstlängden har mer eller mindre rösträtt utan alla samer röstar jämlikt för sig själva.

Senare o veckan kommer ytterligare en annan gemenskap att uppvisas. Veckan avslutas med same-SM och det i Árviesjávrrie – Arvidsjaur. Urfolkens gemenskap mitt i de dominerande samhällena är lika viktiga i dag som tidigare. Man kan därigenom ge de samiska ungdomarna en möjlighet att kunna välja en inkluderande samisk kultur med gemenskap och framtidstro.

Idag bekräftar vi vår gemenskap och tillhörighet till övriga av världens urfolk. Idag skiner solen även för oss, solens & vindens folk.

/Stefan Mikaelsson, partiordförande Vuovdega.