KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

LÖRDAG 11 – SÖNDAG 12 JUNI 2022
I JULEVU – LULEÅ PÅ QUALITY HOTEL

ANMÄLAN till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon:
070–6217569

Senast torsdag 26 maj, för anmälan om deltagande vid konferens och behov av logi.

För anmälan om deltagande enbart vid årsmötet med stadgeenliga ärenden som hålls söndag 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni.

Medlem som vill delta fysiskt, digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall bland annat för att kunna omfattas av partiets företagsförsäkring ha inbetalt medlemsavgiften senast den 9 juni.

PROGRAM:
Lördag den 11 juni ankomst Quality Hotel, Luleå
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Föreläsning om: Muonioboken, ett forskningsarbete av Bertil Marklund
Representanter för Muonio sameby närvarar
Kl. 14.00-14.30 Frågor inlägg
Kl. 14.30 Dialogmöte med förtroendevalda i nämnderna
Kl. 15.00-15.30 Kaffe
Kl. 15.30-17.00 Girjas-målets dom, diskussioner & analyser
Kl. 19.00 Middag för föranmälda medlemmar

Söndag den 12 juni
Kl. 06.00-08.30 Frukost
Kl. 09.00 Årsmötesförhandlingarna öppnas
Kl. 10.00-10.30 Kaffe med kaka
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Årsmötet fortsätter
Kl. 15.00-15.30 Kaffe
Kl. 16.00 Årsmötet avslutas

Partiet står för samåkning i egen bil med den skattefria delen enligt Skatteverkets reglemente SKV 354. Brukas allmänna färdmedel som buss eller tåg ska kvitto för utgiften redovisas.

För deltagande vid årsmötet måste man anmäla sig (detta för plats i konferensen och måltider, anmäl även ev. matallergi) till info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070–6217569. Intresserad medlem bokar sitt respektive deltagande och ansvarar därefter för att delta på årsmötet. 

För att delta digitalt erhåller medlemmen efter anmälan en särskild länk för uppkoppling. Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med medlemsavgiften betald i förväg.

Partiets Bankgiro är 5038–8438, Swish: 123 348 74 69
Medlemsavgiften är 100 kr/person/år.                                                            

För att delta med video måste man ha en smartphone eller en dator med kamera. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.

Valberedningen, Agneta Silversparf, 070-681 86 33, silversparf@gmail.com tar gärna emot förslag på valärendena.

Varmt välkomna / Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega