ORDINARIE ÅRSMÖTET FÖR 2022 ÄR GENOMFÖRT.

Årsmöteshelgen 11-12 juni för Sametingspartiet Vuovdega förflöt i gemenskapens tecken. Lördagen inleddes med föreläsning av Bertil Marklund om Muonio som skogssameby. Vi hann även med att få kommentarer av Bertil om domen i Girjás-målet och om hans bedömning hur den påverkar rättsläget för skogssamerna. Kvällen avrundades med en middag på Cooks krog innan vi kunde gå till en efterlängtad kvällsvila.

På söndagen inleddes de stadgeenliga årsmötesförhandlingar kl 0900 och kunde avslutas strax före klockan 1400. De genomförda valen hade förberetts av valberedningen och valen utföll enligt följande (även de positioner som inte var uppe för val redovisas här):

-Ordförande Stefan Mikaelsson,

Styrelsen valdes på årsmötet och konstituerade sig senare enligt följande:
-Vice ordförande Jan Rannerud
-Sekreterare Jennie Granberg
-Ledamot Elle Eriksson
-Ledamot Martin Lundgren
-suppleant Jonas Larsson
-suppleant Michael Eriksson

Revisorer
-Helena Dådring
-Carl-Erik Gyllemalm

Valberedning
-Agneta Silversparf
-Hilda Granberg
-Henrik Sevä

Partiet tackar de som inte längre är förtroendevalda för sitt bidrag till partiets verksamhet.

Avslutningsvis kom tre ärenden upp under övriga frågor:

Årsmötet:
1) Gav styrelsen i uppdrag att ta fram en uppförandepolicy.
2) Antog ett uttalande om rasismen som riktas mot samerna,
3) Gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan om förtroendevaldas rapportering till parti och medlemmar.

Under applåder avslutades sedan årsmötet för denna gång. Nästa år är det 30 års jubileum för både Sametingets plenum och Sametingspartiet. Väl mött!

/Stefan Mikaelsson,
åuvddulmusj – ordförande Vuovdega.