INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2024

Den Internationella kvinnodagen den 8 mars är en mycket speciell dag. Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel.

Den institionella och strukturella diskrimineringen som ytterst grundas på rasismens grund, slår hårt mot ett samiskt samhällsskapande. Detta trots att den samiska nationen har förhållandevis goda levnadsvillkor och god säkerhet i det svenska samhället. För ett bättre samiskt samhälle så måste samiska kvinnor tillförsäkras ett jämlikt och jämställt lagstiftande.

Samiska kvinnors betydelse i det samiska samhället går ofta förlorad i den politiska debatten. Kontinuiteten dvs överförandet av den samiska kulturen till barn och barn-barn med språk, historia, traditionell mat, traditionella klädesvanor, joik & muntliga traditioner osv, allt hänger ihop och är ofta sammankopplade med de samiska kvinnornas delaktighet och gemenskap.

Och även om många samer kandiderar i det svenska valet till riksdag, regioner och kommuner, så har inte resultatet av detta förbättrat jämställdheten särskilt mycket. Återigen ställs relevanta krav på de folkvalda att tillsammans och i gemenskap i Sametingets plenum, aktivt och kontinuerligt driva urfolksdimensionen i alla kontakter med det omkringliggande samhället.                            

Endast tillsammans kan vi stärka & försvara vår rätt som ett folk, öka jämställdheten och genomföra de handlingsprogram och de parlamentarikerkonferens-uttalanden som antagits av Sametingen i ÁanaarGiron och Kárášjohka.

Idag bekräftar vi återigen vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.


/Stefan Mikaelsson, ordförande Sametingspartiet Vuovdega.