Sametingspartiet Vuovdegas styrelse uttalar följande:

Den 26-31 maj anlände en Unesco delegation (Reactive Monitoring Mission) på besök till världs- & kulturarvet Laponia, för att utreda potentiell påverkan på Laponia med anledning av Regeringens beslut om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun.   Det område som skyddas av Unescos beslut att bruka världsarvskonventionen …

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

SÖNDAGEN DEN 16 JUNI KALLAS TILL HYBRID-MÖTE ANMÄLAN TILL info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070-62117569 För anmälan om deltagande vid årsmötet med stadgeenliga ärenden söndagen den 16 juni kl 1300 – 1800, kan anmälan lämnas senast fredagen den 14 juni. Medlem som vill delta digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall för att …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2024

Den Internationella kvinnodagen den 8 mars är en mycket speciell dag. Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra …

UTTALANDE FRÅN SAMETINGSPARTIET VUOVDEGA

Sametinget erhöll 20.5.2021 ett regeringsuppdrag N2021/01633, nämligen att utreda ”Samebyarnas interna organisering”. Och tämligen förvånande ska ”det stora flertalet av samebyarna kan ställa sig …

RAPPORT FRÅN VUOVDEGA, PLENUM #96 UBMEJE 2024

Det nittiosjätte plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje. Den västerbottniska residensorten huserade ett plenumsmöte för 5.e gången.Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #95 ÅRE 2023

Det nittiofemte plenumet skulle denna gång avhållas i Åre. Den jämtländska skidorten huserade ett plenumsmöte blott för 3.e gången. Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka …

INTERNATIONELLA URFOLKSDAGEN 9.8.2023

Generalförsamlingen i Förenta Nationerna (FN) fastställde år 1994 att den internationella urfolksdagen skulle högtidlighållas den 9 augusti varje år. Och redan året …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder …

UTTALANDE – Vuovdega

Det samiska folket känner av de negativa konsekvenserna av polariseringen i det omkringliggande samhället. Nu senast kunde detta noteras strax utanför Hárált …

P R E S S M E D D E L A N D E

Sametinget ser med stor oro på hur naturresurserna i Sápmi överutnyttjas.                                  Vårt folks, renens och viltets livsutrymmen är hotade. Klimatet och den biologiska …

Sametinget – Styrelsens julhälsning

Saxat från www.sametinget.se Sametingets styrelse önskar er alla Buorre Javla – God Jul! Här följer några rader från vice styrelseordförande Stefan Mikaelsson. …