RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM 88 I LIKSJOE 2021

Det åttonde konstituerande plenumet skulle denna gång avhållas i Lycksele. Vuovdega reste till plenumsorten redan på lördag, dvs en dag före det kallelsen stipulerat. Det visade sig sedermera att dessa extra timmar väl behövdes. Och det var endast de som var kallade av Sametingets ordförande och Sametingets kansli som fick närvara.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson.

Vuovdega & Samerna förhandlade tillsammans gentemot förstahandsalternativet Sámiid Riikkabellodat och Guovssonásti. Förhandlingarna löpte på hyfsat bra efter en tidigare fastställd matematisk fördelningsnyckel, men just som ett politiskt innehåll hade tillförts så avbröts förhandlingarna.

Efter några timmars uppehåll meddelade de tre största partierna att dessa inte skulle ha någon valteknisk samverkan med partiet Samerna. Därigenom föll förstahandsalternativet med val av styrelse med en majoritet av plenums ledamöter, dvs minst 16 ledamöter. Osäkerheten med en minoritetsstyrelse på 15 ledamöter var alltför stor för att den skulle kännas som ett seriöst alternativ. Vuovdega blev därmed ställda inför fullbordat faktum av våra tidigare s.k. samarbetspartier.

Återigen avbröts förhandlingarna och vi fick besked att en proportionellt vald styrelse övervägdes. När även detta alternativ förkastats av några av de största partierna, så återstod ett enda alternativ, och det var en politisk samverkan med Jakt och Fiskesamerna. Att inte bruka våra mandat i plenum eller inte våga ta ett politiskt beslut där andra partier tar ett steg tillbaka, fanns inte på kartan för Vuovdega.

Ålderspresident Stefan Mikaelsson öppnade det 88:e plenumet den 30 augusti och förrättade det första uppropet. Ajourneringar gjorde att det blev få plenumsförhandlingar. Klockan 12.00 den 31 augusti var överläggningarna inom Vuovdega avslutade och kl 15.45 kunde de tidigare ajournerade plenumsförhandlingarna återupptas.

Som valärenden hanns med under eftermiddagen att välja Daniel Holst till Sametingets ordförande, att bl.a välja Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson till ordinarie ledamöter i styrelsen, och att därefter välja Håkan Jonsson till styrelsens ordförande. Styrelsen består av 6 ledamöter och 2 av dessa från Vuovdega och med Stefan Mikaelsson som vice styrelseordförande.

Den högtidliga invigningen av mandatperioden genomfördes i några sammanbyggda stora tältkåtor vid Ume-älvens strand, ca 150 meter från hotellet. Det blåste friska vindar så tältduken skallrade, när vi ledamöter blev uppropade av Valnämnden och fick slå oss ner på första parkett. Några inspirerande tal hölls av bl.a Talman Andreas Norlén, Kulturminister Amanda Lind, Ärkebiskopen Antje Jackelén, Sametingspresident Aili Keskitalo och Samerådets vice president Åsa Blind Larsson. Väldigt fina, berörande och inkluderande tal som alla kompletterade varandra på det bästa sätt. Kvällen avslutades med en galamiddag, god underhållning och middags-tal.  

Torsdagen den 2 september fortsatte plenum med start kl 15.45 och kvarvarande valärenden. Till ordförande i rennäringsnämnden valdes Jan Rannerud och till vice ordförande valdes Martin Lundgren. De oroliga röster som hördes i samband med de första valen borde nog ha kunnat invänta genomförandet av alla valärenden. Skogsrenskötselns utmaningar kommer att kunna bemötas på ett bättre sätt med tanke på de val som skett till just Rennäringsnämnden. Övriga val med positioner för Vuovdega redovisas längre ner.

Konklusioner: Oväntade aktiviteter gjorde att Vuovdega fick förhålla sig till detta. Om en proportionellt vald styrelse inte kan väljas så måste en majoritetsstyrelse med stöd av minst 16 ledamöter bli alternativet. Vuovdega erhöll ordförande-poster i två av nämnderna som kan påverka innehållet i beslutsfattandet som berör enskilda skogssamer.

Dessa ordförandeposter kom just i Rennäringsnämnden och Valnämnden. Och just nu så är det politiska ledarskapet i dessa nämnder under Vuovdegas ledning och därmed kan vi med fog anta att det blir mer jämlikt beslutsfattande än tidigare. Vuovdega har kompetenta politiker som väl fyller de positioner med kompetens och kontinuitet för vilka de har blivit valda.

Det lättaste sättet att inte misslyckas är att inte göra någonting alls utan att med ett nickande hålla med den som pratat före en själv. Vuovdega har nu vågat att välja en majoritetsstyrelse och kan driva politik med ett stöd i plenum under de kommande fyra åren. Vuovdega har således goda möjligheter att kunna bedriva den politik som valprogrammet och med det som finns angett under flikarna på vuovdega.se anger.

Vi syns på nästa plenum i Giron den 30-2-12. 
Stefan Mikaelsson, partiordförande.

Poster för Vuovdegas förtroendevalda;

12 ordinarie ledamöter med 11 ersättare och 1 ersättarplats vakant.
Vice ordförande i styrelsen
Ordförande i Rennäringsnämnden
Vice ordförande i Rennäringsnämnden
Ordförande i Valnämnden.

Sametingets styrelse (6 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Stefan Mikaelsson, vice ordf                            Martin Lundgren
Jan Rannerud                                                   Vakant

Samiskt Parlamentariskt Råd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Stefan Mikaelsson                                            Martin Lundgren

Styrelsen till Samiskt Parlamentariskt Råd (2 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Håkan Jonsson                                                   Stefan Mikaelsson

Hälso Äldre & Idrottsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Helena Dådring                                Jonathan Olsson Sagelind

Kulturnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Marina Nilsson Ederlöf                                    Michael Eriksson

Näringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Jan Rannerud                                                     Nils Johan Rannerud

Rennäringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Jan Rannerud ordförande                               Jonas Larsson
Martin Lundgren, vice ordf                             Henrik Andersson

Språknämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Märgge Uttjek                                                   Lars Thomas Mangi

Ungdomsråd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Elle Eriksson                                                       Nils Johan Rannerud

Valnämnd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare
Jennie Granberg, ordförande                         Lars Stenberg