Presentation av kandidater, vallista 2

Till valet den 16 maj 2021 ställer Vuovdega-Skogssamerna upp med 2 listor.
Här nedan kan ni läsa kandidaternas egna presentationer och vilka hjärtefrågor de har.

1. Jennie Granberg

Jag heter Jennie Granberg och mig hittar ni i en liten by utanför Arvidsjaur som heter Pjesker. Mina samiska rötter hittar ni i Malå men numera har jag mina renar i Östra Kikkejaur Sameby. Idrotten har alltid varit en stor del av mitt liv. Same SM har varit otroligt viktig i min samiska identitet och de kontakter som har knutits genom åren har gett mig en stor glädje. Fotbollen är mitt största intresse och att få vara ledare för FA Sápmi har varit och är en stor ära.

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Rätten att få vara med och rösta ska vara en självklarhet bland alla samer. 

Idrott och hälsa är kärnfrågor för mig. Både den dagliga motionen och att kunna satsa på sin idrott ökar välbefinnandet för den samiska befolkningen. En företagshälsovård anpassad för samebyarna för att förebygga arbetsskador inom främst rennäringen tror jag är ett effektivt sätt att komma framåt.

Och rennäringen så klart! Det måste finnas förutsättningar för ungdomar att våga satsa på renskötsel även i skogsområdet. Rovdjuren är för många och exploateringarna måste minska i renskötselområdet.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Jag hoppas att vi har lyckats uppnå många av de löften som vi har i vårt program och att dessa har gett mätbara resultat, samt att vi har haft en fungerande styrelse och nämnder med hög kompetens för alla samers bästa.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

2. Martin Lundgren

Jag heter Martin Lundgren och är renskötare i Östra Kikkejaur sameby. Jag bor i Arvidsjaur med min familj. 

Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Renskötselns bevarande, att våra barn ska ha möjlighet att fortsätta bedriva renskötsel.

Skogsbruket ska samverka med rennäringen, att vi brukar markerna och inte missbrukar.

Rovdjurstrycket måste minska och ersättningarna måste regleras efter verklig skada.

 Vad hoppas att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

Jag hoppas att vi har ett mer jämställt Sameting och att samebyarna arbetar med jämlikhet för kvinnor och mäns lika värde.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

3. Linda Thelin

Jag heter Linda Thelin (född Öberg), uppväxt i Arvidsjaur tillhörande Mausjaur sameby men är numera gift och bor med min familj i Jävre i vårt egenhändigt byggda hus. 

Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Jag brinner för psykisk ohälsa och utanförskap.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Hoppas att vi får vara med och bestämma och att vi får komma till tals med de frågor som vi brinner för.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

4. Stefan Mikaelsson

Hej, jag heter Stefan Mikaelsson och bor i traditionella områden för skogssamer utefter Luleå älvdal, nämligen i Rödingsträsk.

Hej, jag heter Stefan Mikaelsson och bor i traditionella områden för skogssamer utefter Luleå älvdal, nämligen i Rödingsträsk.

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Att Sametinget uttalar att inga vägbyggen eller kalhyggen tillåts på kvarvarande renbetesmarker.

Att Sametinget uttalar att inga rovdjur tillåts i en betande eller kalvande renhjord och att samisk skyddsjakt får beslutas & tillämpas av de som bevakar renarna.

Att Sametinget verkar för att medel för revitalisering av det samiska språket ställs till förfogande för enskilda samer att ansöka om från Sametinget och som finansieras via statsbudgeten.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden? 
Efter denna mandatperiod har Sametinget synliggjort samiska näringar & kultur och ökat opinionen för en levande urfolkskultur i Sápmi.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

5. Stina Larsson

Jag heter Stina Larsson och bor i Arvidsjaur där jag är född och uppvuxen, jag tillhör Västra Kikkejaur Sameby. 

Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Jämställdhet i det samiska samhället, att ungas röster får komma till tals, bättre förutsättningar för renskötselns framtid.  

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Ser fram emot ett mer enat Sameting och att vi lyckas uppnå våra mål.

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

6. Jonas Larsson

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

7. Jeanette Hedman Waara

Jag heter Jeanette Hedman-Waara och bor i Åtvidaberg, Östergötland. Jag är född i Gällivare, men uppvuxen i Öjebyn, Piteå. Mina samiska hemtrakter som jag ständigt återvänder till är främst i Malå, men har även rötter i byarna runt Gällivare. 

 Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Måste man välja så blir det frågor som rör de samiska språken, kulturen och stärkande av skogssamisk status. 

Jag tycker att det är viktigt att alla samiska barn i Sverige, i och utanför Sápmi ska ha möjligheten att lära och utveckla sitt samiska språk. Språket är väldigt viktigt.

Kultur rymmer så mycket. Mat, musik, språk, slöjden, konst men även renen och allt runt den. Vår historia, vår framtid och det vi lever i just nu. Hur kan vi stärka, skydda och utveckla den? 

Höja skogssamisk status. Kulturellt, språkligt och inom många frågor som gäller rennäringen. Det ryms mycket inom dessa ämnen.

 Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Att man arbetat för att hela och förena det samiska samhället. Funnit sätt att stötta och stärka de samiska språken genom hela Sverige. Att vi kan se att man arbetat med tydliga mål och rätt fokus. 

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

8. Fredrik Jädeby

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

9. Tina Eriksson

Jag heter Tina Eriksson och jag bor i Forsträskhed. Min hemtrakt är Gällivare skogssameby.

Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Renskötseln, med alla dess utmaningar den ställs inför idag – ökat rovdjurstryck, minskade betesmarker på grund av skogsbruk, exploateringar, klimatet m.m. Jag vill förbättra hela situationen för renen och renskötarna.

Skogssamernas ställning i det samiska samhället. Lika villkor ovan som nedan odlingsgränsen.

Unga samers möjligheter till att påverka det samiska samhället. Lättare att komma in i den samiska politiken, möjligheter till att återta/vidare utbilda sig i de samiska språken.

Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?
Att Sametinget blir mer enat och kan ställa större krav på den svenska staten. Tydligare öppenhet, mer information till det samiska folket så fler samer kan känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Att Sametinget verkar för att toleransnivån på max 10 %-iga förluster till rovdjuren verkligen efterlevs. Stärka hela den samiska kulturen, renskötseln, språket, slöjden m.m. 

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

10. Nils-Johan Rannerud

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

11. Lotta Svensson

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >

12. Hampus Johansson