Currently browsing category

Sametingsvalet 2021

Vill du veta mer . . .

. . . Då ska du klicka på respektive flik eller på rubrikerna nedan. Där finns mer att läsa om vad Vuovdega-Skogssamerna står för. Valprogram Presentation av kandidater, vallista 1 Presentation av kandidater, vallista 2 Rennäring Näringar Ungdomar Kultur Idrott Hälsa Klimat Demokrati – Sametinget Rätt att rösta . . …

Kandidat nr 1-1 // Jan Rannerud

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Hej på er alla, mitt namn är Jan Rannerud och jag bor tillsammans med familjen i Storsele utanför Malå. Jag har levt med renarna så gott som hela mitt liv, med undantag av 6 år i anställning hos Boliden …

Kandidat nr 1-2 // Jennie Granberg

⭐Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Jennie Granberg och mig hittar ni i en liten by utanför Arvidsjaur som heter Pjesker. Mina samiska rötter hittar ni i Malå men numera har jag mina renar i Östra Kikkejaur Sameby. Idrotten har alltid varit en stor del …

Kandidat nr 2-1 // Helena Dådring

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Helena Dådring och är född i Gällivare. Kärleken förde mig till Ljungbyhed där jag bor sedan snart 25 år tillbaka. I takt med att barnen blivit vuxna har hemlängtan vuxit och inom kort kommer mer tid tillbringas i …

Kandidat nr 2-2 / Martin Lundgren

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Martin Lundgren och är renskötare i Östra Kikkejaur sameby. Jag bor i Arvidsjaur med min familj.  ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Renskötselns bevarande, att våra barn ska ha möjlighet att fortsätta bedriva renskötsel. Skogsbruket ska …

Kandidat nr 3-1 // Michael Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Mitt namn är Michael Eriksson och jag bor i Forsträskhed (Bodens kommun). Jag och min familj/släkt bedriver renskötsel inom Gällivare Skogssameby, och vi är den s.k. Flakabergsgruppen som inom samebyn verkar närmast kusten. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste …

Kandidat nr 3-2 // Linda Thelin

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Jag heter Linda Thelin (född Öberg), uppväxt i Arvidsjaur tillhörande Mausjaur sameby men är numera gift och bor med min familj i Jävre i vårt egenhändigt byggda hus.  ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Jag brinner för psykisk ohälsa …

Kandidat nr 4-1 // Elle Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Mitt namn är Elle Eriksson, jag är 21 år och kommer ifrån Forsträskhed i Bodens kommun. Jag studerar till Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Mina viktigaste hjärtefrågor är renskötsel, språket och …

Kandidat nr 4-2 // Stefan Mikaelsson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?Hej, jag heter Stefan Mikaelsson och bor i traditionella områden för skogssamer utefter Luleå älvdal, nämligen i Rödingsträsk. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Att Sametinget uttalar att inga vägbyggen eller kalhyggen tillåts på kvarvarande renbetesmarker. Att Sametinget uttalar att …

Kandidat nr 5-1 // Lars Thomas Mangi

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Lars Thomas Mangi och är ifrån Mertajärvi, är renägare i Vittangi skogssameby. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Att Sametinget arbetar för en tryggare framtid för rennäringen med säkerställd ekonomisk trygghet vid svåra betesförhållanden samt betydligt …

Kandidat nr 5-2 / Stina Larsson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Stina Larsson och bor i Arvidsjaur där jag är född och uppvuxen, jag tillhör Västra Kikkejaur Sameby.  ⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Stina Larsson och bor i Arvidsjaur där …

Kandidat nr 7-2 / Jeanette Hedman-Waara

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Jeanette Hedman-Waara och bor i Åtvidaberg, Östergötland. Jag är född i Gällivare, men uppvuxen i Öjebyn, Piteå. Mina samiska hemtrakter som jag ständigt återvänder till är främst i Malå, men har även rötter i byarna runt Gällivare.  …

Kandidat nr 8-1 / Jonathan Olsson Sagelind

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jonathan Olsson Sagelind heter jag, är 30 år och bor i Luleå. Mina föräldrar härstammar från grannbyarna Vuoddas och Flakaberg inom Gällivare skogssameby. Jag är utbildad socionom, specialiserad inom våld i nära relationer samt missbruk, och arbetar som Frivårdsinspektör …

Kandidat nr 9-1 / Emma Rannerud

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Emma Rannerud och jag bor i Arvidsjaur. Jag föddes i Malå för 28 år sedan och är renägande medlem i Malå sameby. Renen och rennäringen i skogslandet har alltid varit en stor del av mitt liv, därför …

Kandidat nr 9-2 // Tina Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Jag heter Tina Eriksson och jag bor i Forsträskhed. Min hemtrakt är Gällivare skogssameby. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Renskötseln, med alla dess utmaningar den ställs inför idag – ökat rovdjurstryck, minskade betesmarker på grund av skogsbruk, …

Kandidat nr 13-1 // Henrik Andersson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt? Henrik Andersson, renskötare i Gällivare skogssameby. Jag är 40 år och har bland annat suttit med i SamS styrelse under förra mandatperioden. ⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor? Renskötsel och renen. Får vi inte utrymme för att bedriva …

Vallistorna

Valet närmar sig med stormsteg. Vuovdega – Skogssamernas vallistor är nu fastställda. Till detta val ställer partiet upp med 2 vallistor där kandidaterna har stor spridning både vad gäller geografiskt och kunskapsmässigt.

Valprogram

Hela det samiska folket behövs och endast tillsammans är vi starka nog att lyckas med det samiska samhällsbyggandet för samerna som ett folk i Sverige.

En ny mandatperiod närmar sig . . .

Vuovdega – Skogssamerna kommer att fortsätta arbeta för hela det samiska folket genom bland annat följande punkter: ~ Ungdomar – Vår framtidÖka ungdomars inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ~ Ett starkt Sameting med ökat självbestämmande ~ En ny samepolitik i Sametinget och i Sverige som bygger på folkrättsliga grunder …