Kandidat nr 3-1 // Michael Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?

Mitt namn är Michael Eriksson och jag bor i Forsträskhed (Bodens kommun). Jag och min familj/släkt bedriver renskötsel inom Gällivare Skogssameby, och vi är den s.k. Flakabergsgruppen som inom samebyn verkar närmast kusten.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Att verka för att staten uppfyller sitt eget beslut gällande toleransnivå inom rovdjursfrågan.

Att verka för att stärka samernas röst i beslut gällande tillstånd för etableringar av olika exploatörer som vill etablera exempelvis gruvor och vindkraftsparker inom renbetesmarken, och även i frågor rörande skogliga åtgärder som avverkning av alla slag, markberedning och plantering, gödsling, skogsbränning, grus-/bergtäkter, byggnation av skogsbilvägar och upplåtande och försäljning av statlig mark.

Att verka för att barn i grundskolan får som obligatoriskt ämne att läsa om samer. Och att även de politiker i Svenska riksdagen som har någon form av samiska frågor på sitt bord får en utbildning.

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

Jag hoppas att Sametinget fungerar som en 100 % enig enhet ut mot regering och andra myndigheter.