Kandidat nr 8-1 / Jonathan Olsson Sagelind

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?

Jonathan Olsson Sagelind heter jag, är 30 år och bor i Luleå. Mina föräldrar härstammar från grannbyarna Vuoddas och Flakaberg inom Gällivare skogssameby. Jag är utbildad socionom, specialiserad inom våld i nära relationer samt missbruk, och arbetar som Frivårdsinspektör inom Kriminalvården.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Mina tre viktigaste frågor är språket, motverka samehat samt bättre samarbeten inom Sametinget.

Jag bor i en förvaltningskommun av det samiska språket. Något som jag reagerar på är att mina kommande barn, just nu, inte ser ut att få möjlighet att gå på en förskola som erbjuder Lulesamiska. Jag ställer mig också tveksam till hur språkundervisningen kommer att se ut under hela skoltiden. Jag tar inte ifrån oss vårt eget ansvar att försöka återerövra språket, men vill samtidigt trycka på vikten i att vi får den utlovade hjälpen för att uppnå bra resultat.

I vårt samhälle förekommer det än idag hat mot samer. Jag blev för en tid sedan påmind om detta när jag fick läsa om att en firmabil medvetet kört på en släktings ren med motiveringen ”renarna ska inte vara på vägen.” Jag anser även att små påståenden om samer och renskötsel utgör frön som sedan växer till att individer medvetet kör på renar för att visa sitt hat. Jag känner ett stort engagemang i att spinna vidare på frågor gällande att sätta press på att stora statliga samt privata företag på ett effektivare sätt motverkar att hatet fortsätter.

Ska man uppnå resultat behövs samarbeten och ett mer enhetligt Sameting. Jag utgår alltid ifrån mitt skogssamiska intresse men anser samtidigt att vi ska samarbeta med andra partier i de frågor där vi tycker gemensamt.

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

Att jag fått vara med och driva frågor, utvärdera resultaten och sedan utgå därifrån.