En ny mandatperiod närmar sig . . .

Vuovdega – Skogssamerna kommer att fortsätta arbeta för hela det samiska folket genom bland annat följande punkter:

~ Ungdomar – Vår framtid
Öka ungdomars inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka

~ Ett starkt Sameting med ökat självbestämmande

~ En ny samepolitik i Sametinget och i Sverige som bygger på folkrättsliga grunder

~ Ett bevarande av renskötseln med möjligheter för kommande generationer att ha förutsättningar för ett tryggt och stabilt arbete

~ En rovdjurs- och infrastrukturpolitik som anpassas till att rennäringen ska vara en näring där det primära är renköttsproduktion.

~ Ett bevarande av samiska marker med en stark klimatpolitik och där exploateringar anpassas efter renskötselns förutsättningar

~ Resurser för att utveckla det samiska språket

~ En hälsostrategi och företagshälsovård med fokus på det samiska folket.

~ Samisk idrott ska likställas med övriga idrotter i Sverige vad gäller ekonomiska stöd

~ Hot- och hatbrott mot samt förstörelse av egendom ska motarbetas och prioriteras

~ Delaktighet på lika villkor i arbetet med Nordisk samekonvention, Konsultations-ordningen och en sanningskommission som är inkluderande och skapar trygghet för framtiden

~ Återföra samiska föremål till Sápmi

~ Ekonomiska förutsättningar för att öka det samepolitiska arbetet


Med en blandning av unga & äldre,
kvinnor & män, erfarenhet och nya tankar
tror vi på ett samepolitiskt arbete som
passar alla.

För oss är politik att göra skillnad i vardagen!