Vallistorna

Valet närmar sig med stormsteg. Vuovdega – Skogssamernas vallistor är nu fastställda.
Till detta val ställer partiet upp med 2 vallistor där kandidaterna har stor spridning både
vad gäller geografiskt och kunskapsmässigt.