Kandidat nr 4-1 // Elle Eriksson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?

Mitt namn är Elle Eriksson, jag är 21 år och kommer ifrån Forsträskhed i Bodens kommun. Jag studerar till Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Mina viktigaste hjärtefrågor är renskötsel, språket och ungdomsperspektivet.

Min familj bedriver renskötsel i Gällivare skogssameby och eftersom vi är starkt påverkade av skogsbruk valde jag att börja läsa till Jägmästare, för att i framtiden kunna arbeta med att förbättra situationen. Jag vill arbeta för att våra rättigheter ska erkännas och respekteras samt att exploatering av renbetesområdet minimeras.

Jag vill arbeta för att alla samer ska ha rätt att återta och/eller utveckla sitt språk, framför allt barn och ungdomar.

Jag tycker det är viktigt att vi ungdomar får ta plats och göra våra röster hörda. Vi är framtiden, både i det samiska samhället och inom samepolitiken. Därför vill jag arbeta för att ungdomar ska få möjligheten att engagera sig i Sametinget och tas på allvar, samt att andra plattformar skapas där vi kan mötas och diskutera med varandra.

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

I slutet av den kommande mandatperioden hoppas jag att Sametinget har stärkt ungdomarnas plats och att det är givet att ett ungdomsperspektiv finns med i alla frågor. Jag hoppas också på att Sametinget har varit med och tagit fram fler resurser för att vi ska kunna återta och stärka vårt språk.