Kandidat nr 13-1 // Henrik Andersson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?

Henrik Andersson, renskötare i Gällivare skogssameby. Jag är 40 år och har bland annat suttit med i SamS styrelse under förra mandatperioden.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Renskötsel och renen. Får vi inte utrymme för att bedriva renskötsel tack vare de exploateringar som krymper betesmarkerna kommer den rennäring vi levat med under generationer att försvinna. Kampen för de kommande generationerna är därför helt avgörande.

Våra renar håller på att bli uppätna av rovdjur utan att vi kan agera. Förenklad skyddsjakt hjälper till men egentligen borde samerna själva få ansvaret med att förvalta rovdjuren inom renskötselområdet.

Röstlängden är det viktigaste vi har för att kunna hålla val till vårt parlament. Det är därför viktigt att den används som det är tänkt och inte som underlag till ansökningar i olika delar. Därför kan den inte användas som underlag i ansökan för koncession, rätt att äga renar, rätt att med hänvisning till röstlängden för att kalla sig samisk entreprenör och så vidare. Skälet är naturligtvis att det finns och kommer att finnas fel som kommit med i längden och därför kan en slarvig användning ge bilden av en minskad trovärdighet till röstlängden.

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden?

Vi måste nå framgång med vårt självbestämmande i samiska frågor och använda internationella påtryckningar i detta arbete. Det är mitt mål.