Kandidat nr 2-1 // Helena Dådring

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?
Jag heter Helena Dådring och är född i Gällivare. Kärleken förde mig till Ljungbyhed där jag bor sedan snart 25 år tillbaka. I takt med att barnen blivit vuxna har hemlängtan vuxit och inom kort kommer mer tid tillbringas i Norrbotten. Vi har stuga i Storsaivis där vi sammantaget vistas flera månader varje år.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

För mig har det alltid varit viktigt att vara med och påverka mot bättre förutsättningar för hela det samiska folket.

Samiska näringar – Alla näringar behövs för att stärka vår kultur och levnadssätt. Tex så säkerställs och utvecklas alla näringar om vi har en stark rennäring.

Jämlikhet och allas lika värde – Här måste vi arbeta hårdare som ett samlat folk. Vi har alla ett lika värde och ska respekteras för dem vi är, oavsett våra olikheter.

Samisk hälsa – Med urfolksstatus har samerna rätten till en likvärdig hälso- och sjukvård. För att vården ska kunna betraktas som likvärdig är kunskapen och kompetensen avgörande. Det förebyggande arbetet är viktigt för att vi ska må bra och slippa hamna i vårdsvängen. 

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden? 

Min förhoppning är att vi kommer se en förändring där helhetssynen genomsyrar alla beslut. Till grund för ett bra beslut ska bland annat konsekvenserna för folket synliggöras. Tex ett beslut som tas angående den fjällsamiska renskötseln kan påverka den skogssamiska renskötseln negativt. Ett sådant beslut är inget bra beslut. Likaså ska beslut som tas alltid ha med en ekonomisk konsekvens. Sametinget måste se helheten och konsekvenser vad gäller ekonomi, näringar och folket.