Kandidat nr 4-2 // Stefan Mikaelsson

⭐ Vad heter du och var bor du/vilken är din hemtrakt?
Hej, jag heter Stefan Mikaelsson och bor i traditionella områden för skogssamer utefter Luleå älvdal, nämligen i Rödingsträsk.

⭐ Vilka är dina tre viktigaste hjärtefrågor?

Att Sametinget uttalar att inga vägbyggen eller kalhyggen tillåts på kvarvarande renbetesmarker.

Att Sametinget uttalar att inga rovdjur tillåts i en betande eller kalvande renhjord och att samisk skyddsjakt får beslutas & tillämpas av de som bevakar renarna.

Att Sametinget verkar för att medel för revitalisering av det samiska språket ställs till förfogande för enskilda samer att ansöka om från Sametinget och som finansieras via statsbudgeten.

⭐ Vad hoppas du att Sametinget har uppnått i slutet av den kommande mandatperioden? 

Efter denna mandatperiod har Sametinget synliggjort samiska näringar & kultur och ökat opinionen för en levande urfolkskultur i Sápmi.