UTTALANDE – Vuovdega

Det samiska folket känner av de negativa konsekvenserna av polariseringen i det omkringliggande samhället. Nu senast kunde detta noteras strax utanför Hárált – Harads i Bodens kommun, och även utanför Sundom i Luleå kommun, där blodspår utvisade tjuvslakt och/eller beskjutning av betande renar. 

Sametingspartiet Vuovdega- Skogssamerna fördömer dessa och andra hatbrott och uppmanar ansvariga svenska myndigheter att agera föredömligt och snabbare i sådana ärenden. 

Det är inte längre möjligt att uthärda en av rasismens avarter mitt i det svenska samhället. De svenska myndigheter som ska utreda och lagföra dessa kriminella handlingar har mycket att förbättra. 

Själva utredningsarbetet borde prioriteras högre och baseras på likabehandlingsprincipen, så att varje same som blivit utsatt för hatbrottet, inte själv ska behöva finna bevis, utreda händelseförloppet eller stå för de kostnader som uppstår vid sådana händelser bland annat för djurskydd. 

De åtgärder som utlovas eller påstås redan genomföras vid hatbrott som t.ex berör Polismyndigheten arbete är ”att alla hatbrott ska utredas av en särskild resurs med fördjupad kunskap om området och att det för medborgarna ska kännas meningsfullt att anmäla brott och kontakta polisen oavsett utgång i det enskilda ärendet”.

Citatet är taget från Regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer med datum den 4 juli 2022. Det som måste förbättras är helt enkelt genomförandet av utredningsarbetet och det uppvisade Polisiära bemötandet till de som drabbats av detta plågsamma utanförskap. 

Sametingspartiet Vuovdega – Skogssamerna uppmanar Länsstyrelse, Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten och övriga berörda aktörer till att handling ska efterfölja de åtgärder som utlovas i Regeringens åtgärdsprogram av den 4 juli 2022 samt i övrigt harmoniseras med åtgärder som anges i internationell lagstiftning. 

Styrelsen för Sametingspartiet Vuovdega- Skogssamerna den 2 mars 2023. 

Kontakt: Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Sametingspartiet Vuovdega