INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel.

I Agenda 2030 anges detta på ett bättre sätt. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Själv anger regeringen på sin egna webbplats:

 ”Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra”.

Även i det samiska samhället finns även ett behov av en utveckling av jämställdheten. Rennäringslagen har länge varit begränsande, vilket var målsättningen då den en gång antogs av Riksdagen. Även om man nu bereder väg för en förändrad lagstiftning, så blir osäkerheten och tveksamheten större för ett progressivt resultat i detta beredande av förändring, när man träffar valda delar av den ansvariga kommittén.

Och även om många samer kandiderar i det svenska valet till riksdag, regioner och kommuner, så har inte resultatet av detta förbättrat jämställdheten särskilt mycket. Återigen ställs relevanta krav på Sametingets plenum att aktivt och kontinuerligt driva urfolksdimensionen i alla våra kontakter med det dominerande samhället.                            

Endast tillsammans kan vi stärka vår rätt som folk, öka jämställdheten och genomföra de handlingsprogram och även de parlamentarikerkonferens-uttalanden som antagits av Sametingen i Áanaar, Giron och Kárášjohka.

Idag bekräftar vi vår relation till moder jord och vårt åtagande till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.

/Stefan Mikaelsson, ordförande Sametingspartiet Vuovdega.