Gratulerar med den samiska nationaldagen 2024

Bildresultat för samiska flaggan

Den samiska nationen erkändes i ett annex till strömstadstraktatet år 1751 som är ett gränstraktat mellan negativt inställda nationalstater av konungarikena Danmark- Norge och Sverige. Idag har de tre arktiska Sametingena i Aanaar, Giron & Kárášjohka en gemensam röstlängd med mer än 30 000 deltagare och vid valen så väljs mer än 90 urfolksparlamentariker. Tillsammans kan vi motarbeta polariseringen och den rasism som ökar i de nordiska länderna. Men vi kan även motverka den elitism och fanatism som den uttrycks i uttryck och värderingar. Bland public service och statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner.

Vi går till framtiden i fotspåren av våra förfäder på våra traditionella områden.

/Stefan Mikaelsson, ordförande Vuovdega