Currently browsing author

Helena

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE

SÖNDAGEN DEN 16 JUNI KALLAS TILL HYBRID-MÖTE ANMÄLAN TILL info@vuovdega.com eller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070-62117569 För anmälan om deltagande vid årsmötet med stadgeenliga ärenden söndagen den 16 juni kl 1300 – 1800, kan anmälan lämnas senast fredagen den 14 juni. Medlem som vill delta digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall för att …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2024

Den Internationella kvinnodagen den 8 mars är en mycket speciell dag. Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara …

UTTALANDE FRÅN SAMETINGSPARTIET VUOVDEGA

Sametinget erhöll 20.5.2021 ett regeringsuppdrag N2021/01633, nämligen att utreda ”Samebyarnas interna organisering”. Och tämligen förvånande ska ”det stora flertalet av samebyarna kan ställa sig bakom dem”, enligt regeringens direktiv. Samebyarna har själva via sin paraplyorganisation, i en resolution från 2012 uttalat att:”När samebyarna försöker föra frågor till regering & riksdag blir de ombedda …

RAPPORT FRÅN VUOVDEGA, PLENUM #96 UBMEJE 2024

Det nittiosjätte plenumet skulle denna gång avhållas i Ubmeje. Den västerbottniska residensorten huserade ett plenumsmöte för 5.e gången.Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg. Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör.  § 4 Extra Ärenden Stefan Mikaelsson och …

Begäran om §4 Extra Ärende vid plenum i Ubmeje den 20-22.2.2024

I samband med öppnandet av plenum den 20 februari, så fanns en möjlighet att begära att ett Extra ärende skulle komma upp på föredragningslistan. Vuovdega hade diskuterat denna möjlighet och beslutade sig för att bruka den. Denna motivering angavs till ledamöterna i plenum: ”Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt …

Gratulerar med den samiska nationaldagen 2024

Den samiska nationen erkändes i ett annex till strömstadstraktatet år 1751 som är ett gränstraktat mellan negativt inställda nationalstater av konungarikena Danmark- Norge och Sverige. Idag har de tre arktiska Sametingena i Aanaar, Giron & Kárášjohka en gemensam röstlängd med mer än 30 000 deltagare och vid valen så väljs mer än 90 …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #95 ÅRE 2023

Det nittiofemte plenumet skulle denna gång avhållas i Åre. Den jämtländska skidorten huserade ett plenumsmöte blott för 3.e gången. Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: ledamöterna Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson och 1.e ersättare Jennie Granberg.   Plenum öppnades av Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka som sig bör.  § 39 MotionerTio …

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega 

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt måndagen den 18 december 2023 klockan 18:00-20:00.   För att kunna delta måste man anmäla sitt intresse via epost info@vuovdega.com eller anmäla sig per telefon: 070-2519497 och det senast dagen innan dvs senast den 17 december.   Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #94 ÁRVIESJÁVVRIE 2023

Det nittiofjärde plenumet skulle denna gång avhållas i Árviesjávrrie – Arvidsjaur. Den lappländska centralorten huserade ett plenumsmöte blott för 6:e gången. Sametingspartiet Vuovdega hade följande styrka på plats: Helena Dådring, Jennie Granberg, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. Inför ett plenum så kallar Sametingets ordförande de folkvalda ledamöterna till plenum. Om någon anmäler …

7:e Parlamentariker-konferensen i Árviesjávrrie 2023

Den 30-31 maj 2023 så församlades folkvalda samer från de tre sametingena i Aanaar, Giron & Karasjohka. Dessa tre Sameting med parlament eller centralkansli belägna i Aanaar, Giron & Karasjohka, med mer än 30000 samer på röstlängden och med fler än 90 folkvalda parlamentariker. Idag motarbetar vi tillsammans polariseringen & …

ÖPPNANDET AV SAMETINGETS PLENUM DEN 26 AUGUSTI ÅR 1993

Sametingets högtidliga invigning för den första mandatperioden ägde rum i Giron – Kiruna torsdagen den 26 augusti 1993. . Vilken glädje och vilken framtidstro. Äntligen skulle samer med bakgrund i samebyarna och samer utanför det statliga samebysystemet ha en gemensam arena att kämpa för den samiska urfolksrätten där varje folkvald …

INTERNATIONELLA URFOLKSDAGEN 9.8.2023

Generalförsamlingen i Förenta Nationerna (FN) fastställde år 1994 att den internationella urfolksdagen skulle högtidlighållas den 9 augusti varje år. Och redan året efter kunde urfolken runt om i världen göra detta. Dagen har blivit alltmer viktig för urfolken och visar på den gemenskap som urfolken delar globalt men även grunden …

KALLELSE TILL SAMETINGSPARTIET VUOVDEGAS ORDINARIE ÅRSMÖTE              

SÖNDAGEN DEN 11 JUNI KALLAS TILL HYBRID-MÖTETid: 13:00 – 18:00 ANMÄLAN TILL: info@vuovdega.comeller till partisekreteraren på mobiltelefon: 070-62117569 För anmälan om deltagande vid årsmötet med stadgeenliga ärenden söndagen den 12 juni, kan anmälan lämnas senast den 9 juni. Medlem som vill delta digitalt eller via fullmakt vid årsmötesförhandlingarna skall för …

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2023

Denna dag är en dag av internationell gemenskap för att förändra vår världs attityd och förhållning gentemot världens kvinnor. Även om mängder av excellenta uttalanden genomförts och publicerats genom åren, förändras och förbättras situationen alltför sakta för att vara acceptabel. I Agenda 2030 anges detta på ett bättre sätt. Agenda …

UTTALANDE – Vuovdega

Det samiska folket känner av de negativa konsekvenserna av polariseringen i det omkringliggande samhället. Nu senast kunde detta noteras strax utanför Hárált – Harads i Bodens kommun, och även utanför Sundom i Luleå kommun, där blodspår utvisade tjuvslakt och/eller beskjutning av betande renar.  Sametingspartiet Vuovdega- Skogssamerna fördömer dessa och andra …

P R E S S M E D D E L A N D E

Sametinget ser med stor oro på hur naturresurserna i Sápmi överutnyttjas.                                  Vårt folks, renens och viltets livsutrymmen är hotade. Klimatet och den biologiska mångfalden står inför kollaps. Storskaligt skogsbruk är en av de markanvändare som orsakat störst ingrepp i naturen i Sápmi. På en generation har skogslandskapet i Sápmi förändrats från …

Sametinget – Styrelsens julhälsning

Saxat från www.sametinget.se Sametingets styrelse önskar er alla Buorre Javla – God Jul! Här följer några rader från vice styrelseordförande Stefan Mikaelsson. Det snart avslutade 2022 präglades mycket av den gröna kolonialiseringen. Den svenska regeringens beslut den 22 mars att ge tillstånd till bearbetningskoncession i Gállak /Kallok var inte helt oväntat. …

RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #92 SYÖLDATE 2022.

Det nittiandra plenumet skulle denna gång avhållas i Syöldate – Skellefteå. Den västerbottniska kuststaden huserade plenumsmöte blott för 3.e gången. Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson. § 34 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Martin Lundgren som då hade temat ” renens …

FÖRSTA INTERREG AURORA PROJEKTEN GODKÄNDA

Lars Thomas Mangi, ordförande för styrkommitténs möte för delområde Sápmi hoppas få se fler ansökningar i kommande utlysningar.   Läs mer på interregaurora.eu som är på engelska: https://www.interregaurora.eu/first-interreg-aurora-projects-approved/ Det nya Interreg Aurora-programmet har godkänt de första projekten under finansieringsperioden 2021- 2027. De två styrkommittéerna, för delområde Sápmi och delområde Aurora, har träffats den 22-23 november …