Begäran om §4 Extra Ärende vid plenum i Ubmeje den 20-22.2.2024

I samband med öppnandet av plenum den 20 februari, så fanns en möjlighet att begära att ett Extra ärende skulle komma upp på föredragningslistan. Vuovdega hade diskuterat denna möjlighet och beslutade sig för att bruka den. Denna motivering angavs till ledamöterna i plenum:

”Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt till språk, kultur och näringar med traditionella uttryckssätt i Sápmi, så ökar risken att utsättas för hatbrott. Renmarkskommitténs mandat & pågående utredning har ytterligare förstärkt denna utsatthet mitt i det svenska samhället.

Det blir nu återigen aktuellt med ett smärtsamt konstaterande, att detta är nu precis vad som händer. Försöken att under demokratiska och lagliga former omvandla en koncessionssameby till en mer rättighetsbaserad skogssameby debatteras med felaktiga och ibland rasistiska argument. Polariseringen och rasismen vinner på detta men på bekostnad av enskilda samer.

Sametingspartiet Vuovdega föreslår därför under §4 att plenum etablerar ett uttalande under plenumsveckan den 20-22 februari 2024.”


Sametingets ordförande Daniel Lyngdorf Vinka prövade ärendet och det visade sig att en ledamot från Sametingspartiet Samerna gick emot. Därför kunde inte ärendet tas upp på plenum och det i enlighet med Sametingets arbetsordning.

Sametingspartiet Vuovdega får fortsätta med att driva denna frågan vidare på lämpligt sätt.


Stefan Mikaelsson, Åvddåulmusj – ordförande Vuovdega